Αρχή και Σκοπός της THEMA team

Αρχή της THEMA team είναι ο επαγγελαματισμός και η αξιοπιστία ως θεμέλια γερών επαγγελματικών σχέσεων, μέσω της ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας για τη επίτευξη της άψογης διοργάνωσης των συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, incetives που αναλαμβάνει.

Σκοπός της THEMA team είναι: να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει τη δύναμη της ανθρώπινης επικοινωνίας προς όφελος των πελατών της. Η συνάντηση των ανθρώπων μέσω ενός γεγονότος όπως ένα συνέδριο, μία εκδήλωση ή ένα ταξίδι και η δύναμη της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ τους, αποτελεί τον άξονα γύρω από τον οποίο κινείται η φιλοσοφία της THEMA team.

Αξίες

  • 1
  • 2

Στόχοι και ποιότητα της THEMA team

Στη THEMA team αναπτυσσόμαστε δυναμικά, στοχεύουμε στην κορυφή και πιστεύουμε ότι καμία πόρτα δεν είναι ανοιχτή αν δεν παλέψεις να την ανοίξεις, κανένα επιτυχημένο αποτέλεσμα δεν έρχεται χωρίς ομαδική συνεργασία. Η...

Read more

Αρχή και Σκοπός της THEMA team

Αρχή της THEMA team είναι ο επαγγελαματισμός και η αξιοπιστία ως θεμέλια γερών επαγγελματικών σχέσεων, μέσω της ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας για τη επίτευξη της άψογης διοργάνωσης των συνεδρίων, σεμιναρίων,...

Read more